Kansainvälistä kiinnostusta suomalaiseen biojalostusteollisuuteen

 

Talouden rattaat ovat olleet näennäisesti jumissa jo kahdeksatta vuotta. On välillä hyvä muistaa, että Suomi ei ole kuitenkaan valunut epätoivon kielekkeille, jossa investointeja ei tehdä ja työpaikkoja ei löydy. Onkin välillä hyvä katsastaa, minkälaiset kotimaiset yritykset ovat olleet kiinnostuneita sijoittamaan Suomeen ja suomalaiseen osaamiseen viimeisten vuosien aikana. Lisäksi kannattaa muistaa, miten tämä kaikki tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan talouteen.

Kemin biojalostamo

Kiinasta kotoisin oleva Kaidi on biojalostukseen erikoistunut yhtiö, jonka suunnitelmat miljardin euron sijoitukseen Kemille ovat edenneet jo pitkälle. Ajatuksena on, että uusi biojalostamo tuottaisi niin sanottua toisen sukupolven biopolttoaineita energiapuusta. Tällä termillä yritys tarkoittaa, että tehtaan tuottamia biopolttoaineita voisi sekoittaa fossiiliseen polttoaineeseen missä tahansa suhteessa.

Tämä fakta nähdään valttina sen lisätessä biopolttoaineen käytön joustavuutta. Kemille ja koko alueen seudulle tämä projekti on myös erinomainen uutinen työpaikkojen näkökulmasta. Biopolttoaine jalostamon oletetaan tuottavan 200 000 tonnia biopolttoaineita, joista 75% on biodieseliä ja 25% on biobensiiniä.

Projekti tuottaisi paikkakunnalle 4000 henkilötyövuotta rakennusaikana 2017-2019. Jos tehdas valmistuisi vuonna 2019, työllistäsi se 150 henkeä. Työvoiman lisäksi se toisi paikkakunnalle mahdollisesti jopa 200 miljoonaa euroa verotuloja vuosittain.

Muita samankaltaisia projekteja on suunnitteilla pohjoiseen Suomeen, jota pidetään hyvänä paikkana sijaintinsa takia. Uuden tehtaan avautuminen paikkakunnalle parantaa kunnan oloja helposti mitattavilla tavoilla. Viimeisinä vuosikymmeninä teollisuus on kasvavissa määrin siirtymässä halvemman tuotannon maihin, joten ne tuovat lisää eloa vanhoihin teollisuuskaupunkeihin.

Kemijärven biomassajalostamo

Suomalainen Boreal Bioref ja kiinalainen Camce ovat niin ikään sijoittamassa uutta biojalostamoaan pohjoiseen, Kemijärven Patokankaalle. Heille paikka tuli valittua hyvän raaka-aineen turvallisuuden takia. Alueen junarata on uusittu, ja tehdas sijaitsee sahan ja liimapuutehtaan vieressä. Tämä valinta takaa biomassajalostamolle tarvittavan määrän energiapuuta, josta he voivat tuottaa sellua, kun taas Kaidi erikoistuisi liikenteen biopolttoaineisiin.

Kemijärvellä sen sijaan jalostettaisiin havusellua, liukosellua tekstiileihin ja mikrokiteistä sellua lääkkeisiin. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, tehdas aukeaisi vuonna 2020. Kyseisen tehtaan hintalapuksi tulisi noin 780 miljoonaa euroa. Tehdas työllistäisi valmistumisen jälkeen 180 ihmistä ja rakennusaikana peräti 2700 ihmistä.

Muutto töiden perässä onnistuu helposti

Uudet projektit tarkoittavat, että monen henkilön kotikunta saattaa vaihtua. Onneksi muuttaminen onnistuu helposti asiantuntevalla muuttoliikkeellä tai omin voimin pidemmänkin matkan takaa.

Perheellisille muuttoa varten kannattaa miettiä tarkasti erityisesti varusteiden kannalta. Muuttopäivään on hyvä varustautua huolella. Matkarattaat, lelut ja vaatteet kannattavat pakata huolella mukaan, jotta perheen pienimmät jaksavat hyvin päivän aikana.

 

litepress