Ulkomaalainen yhtiö suomalaisen oy:n vaihtoehtona

Minkälaisen vaihtoehdon ulkomaisen yhtiön perustaminen tarjoaa Suomessa tapahtuvalle toiminnalle perinteisen vaihtoehdon, eli suomalaisen osakeyhtiön sijaan? Erityisesti EU helpottaa ratkaisevasti jäsenmaihin rekisteröityneiden yritysten toimintaa yhteisön alueella. Tässä jutussa käymme läpi muutamia avainkysymyksiä ulkomaalaisen yhtiön toiminnasta Suomessa ja vertailemme etuja ja haittoja suomalaiseen osakeyhtiöön nähden. Keskitymme erityisesti EU:n sisäiseen näkökulmaan, sillä unionin tullirajojen yli tapahtuva toiminta on lähes yksinomaan täysin tapauskohtaista, kahden- tai kolmenvälisten sopimusten erikseen määrittelemää.

Euroopan unionin sisämarkkina-alue

Yksi Euroopan unionin keskeisistä tavoitteista ja periaatteista on kaupankäynnin helpottaminen alueellaan. Käytännössä tämä ilmenee niin, että unionin jäsenvaltioiden ja muutamien muiden (erillissopimuksin sovitut kauppasuhteet) maiden välillä käytävästä tavaroiden ja palveluiden kaupasta ei kanneta tullia poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Vapaan kaupankäynnin periaatteen lisäksi Euroopan unioni perustuu myös ihmisten ja valuutan vapaan liikkuvuuden periaatteille. Nämä kolme asiaa yhdessä mahdollistavat eurooppalaisten yritysten helpon ja kustannustehokkaan toiminnan Suomessa.

Näin ollen Suomessa toimintaa aloittavalle yrittäjälle on tarjolla mahdollisuus rekisteröidä yritys johonkin toiseen EU-maahan ja käyttää sitä toimintaan Suomessa. Jokainen jäsenvaltio päättää itse yrityksen perustamisen edellytyksistä, joten automaattisesti kuka tahansa ei voi yritystä perustaa, mutta esimerkiksi ulkomaalaisen, EU-jäsenvaltion kansalaisen suomessa asuessa yrityksen perustaminen kotimaahan voi olla hyvinkin järkevä ratkaisu. Toinen mielenkiintoinen tapaus, jota kohta käsittelemme lähemmin, on Viron tarjoama e-kansalaisuus.

Ulkomaalaisen yhtiön verotus Suomessa

Ulkomaalaisen yhtiön kautta toimiminen Suomessa ei tarkoita automaattisesti sitä, että toimintaa verotettaisiin yhtiön kotimaan verotuskäytännön mukaan. Jos yhtiölle muodostuu verottajan määrittelemä toimipaikka Suomessa, täällä tapahtuvaa toimintaa verotetaan täällä, ja yleensä kahdenvälisen verosopimuksen nojalla Suomessa verotettua toimintaa ei tällöin veroteta enää uudestaan yhtiön kotimaassa. Esimerkki tästä tapauksesta on vaikkapa yhden miehen yrityksen toiminta Suomessa sijaitsevasta kodista käsin. Verotukseen ei siis vaadita esimerkiksi erillistä toimitilaa.

Näin ollen verrattuna perinteiseen suomalaiseen yritykseen, ulkomaalainen yritys ei saa suoraan erityistä verohyötyä. Taloudellista etua voi toki syntyä muista yhtiötä koskevista säännöksistä tai vaikkapa alemmista julkisista palvelumaksuista. Suurempien yritysten kannattaa toimia kotimaastaan käsin toki jo sen takia, että toiminta on sieltä lähtöisin alkujaan. Esimerkiksi Ruotsista käsin toimii paljon suuria vaatekauppaketjuja, jotka myyvät tuotteitaan mm. Suomeen.

Virolainen e-yritys

Viro on alkanut hiljattain tarjoamaan mahdollisuutta hankkia Viron e-kansalaisuus. Kyseessä on käytännössä tunnistautuminen Viron lähetystössä, jonka pohjalta hakijalle myönnetään sirullinen henkilökortti sekä lukija, jota voi käyttää vahvaan tunnistautumiseen virolaisissa julkisissa palveluissa, sekä muissa e-Viroa hyödyntävissä palveluissa.

Yksi e-virolaisuuden mahdollistama asia on niin sanotun e-yrityksen perustaminen Viroon. Tämä tarkoittaa virolaisen osakeyhtiön (viroksi OÜ = osaühing) perustamista e-kansalaisuutta hyväksi käyttäen. Se on mahdollista erittäin nopeasti, teoriassa vain 15 minuutissa, eikä vaadi välttämättä lainkaan käyntiä Virossa. Verrattuna suomalaiseen osakeyhtiöön, virolainen osakeyhtiö eroaa merkittävästi siinä, että yrityksen perustamiseen vaadittavaa minimipääomaa (sama kuin Suomessa, 2 500 euroa) ei tarvitse maksaa heti rekisteröinnin yhteydessä. Tämän lisäksi virolainen osakeyhtiö voi sijoittaa yritykseen jätettyä rahaa edullisesti, koska tuottoja verotetaan Virossa vasta, kun ne nostaa yrityksestä palkkana tai osinkoina.

litepress