Ulkomaisena yrittäjänä Suomessa

Suomi on aina ollut paitsi mielenkiintoinen sijoituskohde ulkomaisille yrittäjille, myös suosittu maa ulkomaisen yritystoiminnan kannalta. Suomessa

ulkomaalaisomistus lisääntyi 1990-luvun loppupuolella osittain ehkä myös Suomen vuonna 1995 solmitun EU-jäsenyyden myötä. Ulkomaisen yritystoiminnan lisääntyminen näkyi selkeästi sekä pörssin osakesijoitusten että yritysostojen kautta. Suomen markkinoille saapui muun muassa useiden vähittäiskaupan alalla toimivien ketjujen tytäryhtiöitä.

Tällä hetkellä Suomen markkinoilla toimii runsaasti ulkomaisia yrityksiä. Suomessa on mukavaa ja turvallista toimia lähes minkä tahansa yritystoiminnan harjoittajana. Verovirasto antaa selkeät ohjeet ulkomaiselle yrittäjälle yritystoiminnan aloittamiseen Suomessa.

Ulkomaisen yrityksen tie Suomen markkinoille

Ulkomaiset yritykset muuttavat Suomen työllisyyttä luomalla uusia työpaikkoja ja kehittämällä tuotantorakennetta aina myönteiseen suuntaan.

Eurooppalaisia kauppiaita ja yrittäjiä on kautta aikojen tullut Suomeen erityisesti kahden eri tekijän vuoksi. Ensimmäinen tekijä on miljoonakaupunki

Pietarin läheinen sijainti ja toinen monipuoliset, puhtaat luonnonvarat. Hyvät kauppasuhteet ja logistiset yhteydet tekevät suomalaisista erittäin kiinnostavia kauppakumppaneita. Ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä on Suomessa koko ajan nousussa. Suomalaiset ja ulkomaiset yritykset ovat jo pitkään tehneet tuottoisaa yhteistyötä keskenään.

Viime vuosina ruotsalaiset yritykset ovat omistaneet ulkomaisesta investointikannasta noin kolmanneksen, seuraavaksi tulevat Yhdysvallat ja , Japani. Ulkomaisten palvelu- ja terveysalan yritysten lukumäärä Suomessa on nykyisellään erittäin huomattava. Ulkomaiset yritykset saattavat kuitenkin toisinaan kohdata erilaisia haasteita. Suomalaiset yrittäjät voivat toisinaan ymmärrettävästi ”pitää kynsin hampain kiinni” omista markkinoistaan

vastustaen ulkomaisten yritysten tuloa Suomeen. Vuodet ovat kuitenkin osoittaneet sekä kotimaisten että ulkomaisten yritysten pystyvän toimimaan samanaikaisesti Suomen kasvavilla markkinoilla. Ulkomaisilla yrityksillä on kuitenkin paljon annettavaa suomalaisille, kuten uusia toimintamalleja asiakkaiden hankintaan.

Miten potentiaalisesta asiakkaasta saadaan yrityksen pysyvä asiakas? Asiakkaiden hankinta on helppoa oikean markkinointistrategian avulla. Uusi CRM-järjestelmä auttaa yrityksiä

menestymään. Tutustutaan asiaan siis hieman lähemmin, eli mikä on uusi crm -järjestelmä? Kysymyksessä on täydellinen IT-tuki, joka tarjoaa apua ja neuvoja yrittäjille muun muassa myynti- ja markkinointistrategioiden sekä asiakastutkimusten avulla.

Ulkomaiset yritykset tuovat mukanaan kilpailua

 • Kaikki ulkomaiset yritykset tuovat Suomeen arvokasta pääomaa. Ulkomaiset yritykset siis osaltaan monipuolistavat Suomen talousrakennetta.
 • Ulkomaiset yritykset tuovat mukanaan myös uutta teknologiaa, osaamista ja toimintatapoja.
 • Vientimarkkinoille vietävien tuotteiden mukana Suomi saa aina myös tärkeitä vientituloja
 • Ulkomaiset yritykset tuovat kilpailua, eli tekevät hyvää suomalaiselle kaupankäynnille

Suomi on suosittu kohde sijoittajille

Suomi hallitsee loistavasti teknologiapohjaisen liiketoiminnan, joka näkyy konkreettisesti myös kansainvälisissä investoinneissa. Euroopan komissio on myös arvioinut Suomen, Euroopan parhaimmaksi maaksi ulkomaisten yrityksen suorittamille investoinneille.

Suomalaiseen liiketoimintaan investoivia maita ovat muun muassa:

 • Kiina
 • Ruotsi
 • Iso-Britannia
 • Norja
 • USA
 • Tanska
 • Saksa

Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat investoineet useimmiten sekä koko ajan kehittyvälle ICT-sektorille että hyvinvointi- ja terveydenhuoltosektorille. Pitää muistaa myös, että monet Suomessa jo tällä hetkellä toimivat ulkomaalaisomisteiset yritykset suorittavat ajoittain erilaisia liiketoimintaa tukevia jatkoinvestointi- ja laajentumispäätöksiä.

litepress