Ulkomaiset yritykset Suomessa

Ulkomainen yritys Suomeen

Suomi on ulkomaalaisten keskuudessa erittäin suosittu investointikohde. Mitä ulkomaisen yrityksen pitää sitten tietää aloittaessaan säännöllisen liiketoiminnan Suomessa?

Ulkomaalaisella yrityksellä on Suomessa erilaisia velvoitteita. Yleisimmät velvoitteet ovat työntekijöiden sosiaaliturvan, muiden työnantajasuorituksien, tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen hoitaminen. Edellä mainittujen toimien lisäksi myös työntekijöiden henkilökohtainen verotus pitää laittaa kuntoon veroviraston ohjeiden mukaisesti.

Toiminnan organisoiminen

Ulkomaiset yritykset voivat organisoida tulevan toimintansa monella erilaisella tavalla. Suosituimpia tapoja liiketoiminnan harjoittamiseen ovat yleisesti sivuliikkeen rekisteröinti tai tytäryhtiön perustaminen.

  • Tytäryhtiö tarkoittaa emoyhtiöstään erillistä yhtiötä, jonka liiketoimintaa ohjaavat vastuut ja velvoitteet tulevat määräytymään aina yhtiöoikeudelliseen lainsäädäntöön perustuen.
  • Sivuliikkeen perustaminen tarkoittaa, että se on kiinteä osa ulkomaista yritystä, jolloin suomalaisen lainsäädäntö asettamat velvoitteet koskevat ulkomaista pääliikettä ainoastaan Suomessa harjoitettavan liiketoiminnan osalta. Kummankin edellä mainitun liikkeen täytyy pitää liiketoiminnastaan tarkkaa kirjanpitoa, johon suomalainen lainsäädäntö velvoittaa.

Muita yleisiä velvoitteita ovat tuloveroilmoituksen antaminen sekä arvonlisävero- ja työnantajarekisteriin ilmoittautuminen. Verottaja suosittelee ulkomaalaiselle liiketoiminnalle usein myös ennakkoperintärekisteröintiä aina silloin, kun sellainen on yritykselle mahdollista.

Arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen kannalta katsoen Suomessa harjoitettava liiketoiminta saattaa muodostaa ulkomaiselle yritykselle Suomeen oman kiinteän toimipaikan. Yritys on siis kyseisessä tapauksessa Suomessa arvonlisäverovelvollinen työnantajasuorituksiin kuuluvine velvoitteineen. Verosopimukseton tilanne puolestaan tarkoittaa, että ulkomainen yritys tulee olemaan aina Suomessa arvonlisäverovelvollinen, vaikka omaa tai vuokrattua kiinteää toimipaikkaa ei yrityksellä olisikaan.

Investoiminen Suomeen

Viime vuosina erityisesti monet Aasian maat ovat olleet innokkaita investoimaan ja aloittamaan tuottavan liiketoiminnan suomalaisten yritysten kanssa. Kiina on erittäin vahvasti esillä monien Suomeen investoivien Aasian maiden joukossa.

Huomattavia investoijia Suomeen ovat aina olleet muun muassa Ruotsi ja Iso-Britannia, sekä USA, Norja, Tanska ja Saksa. Viime vuosina kymmenen huomattavimman investoijamaan kasvavaan joukkoon on kohonnut Aasian maista juurikin erityisesti Kiina.

Suomi on mielenkiintoinen sijoituskohde

Suomi on loistava toimintaympäristö kaikelle jo olemassa olevalle ja tulevalle teknologiapohjaiselle, suurelle tai pienelle liiketoiminnalle. Suomi on kuitenkin erityisesti keskisuurten ja pienten yritysten luvattu maa. Viime vuosina Suomeen on perustettu myös niin sanottuja Startup-yrityksiä, jotka tarkoittavat uusia kasvuhakuisia, nuoria yrityksiä. Startup-yritykset tarkoittavat myös yrityksiä, jotka kehittävät parhaillaan omaa tuotettaan tai palveluaan eivätkä tuota vielä tuota yhtään voittoa. Hankinnat maksavat, mutta yrittäjälle on aina luvassa apua. Qred yrityslaina tulee tällöin apuun. Lainassa ei ole aloitusmaksuja eikä piilokuluja, joten se on lainanhakijalle aina edullinen.

Suomi on kehittynyt erityisesti teknologian alalla, joka näkyy sekä suomalaisessa viennissä että tuonnissa. Kansainväliset investoinnit ovat nykypäivää, kuten esimerkiksi Supercell-yhtiön myynti 8 miljardin euron hintaan. Yhtiöstä merkittävän osan omistaa kiinalainen internet-alan suuryritys Tencent. Kiinalaiset ovat kiinnostuneet myös monista bioenergia-alan hankkeista.

Teollisuuden asema nousee koko ajan

Huomattavia jatkoinvestointipanostuksia tehdään koko ajan erityisesti valmistavassa teollisuudessa, joten monet ulkomaiset yritykset investoivat Suomeen mielellään. Rolls-Royce on tehnyt merkittäviä panostuksia omistamaansa robottilaivojen tuotekehitysyksikköön Turkuun ja potkurilaitteiden tuotantoon Raumalle. Meyer Turku jatkaa miljardien arvoisia investointejaan sekä tunnetut ulkomaiset yritykset ABB ja Mölnlycke Care ovat jatkuvasti halukkaita jatkoinvestointeihin Suomea koskien.

Kiinalaissijoittajia kiinnostavat osaava työvoima ja biotalous. Kansainvälisesti tunnetuista yrityksistä erityisesti kiinalainen Huawei on tehnyt huomattavia jatkoinvestointeja avaamalla lisää tutkimus- ja tuotekehityskeskuksia Suomeen.

Suomessa on osaavaa työvoimaa, laadukasta koulutusta, vahvaa teollista pohjaa ja puuraaka-aineen hyväa saatavuutta, jotka yhdessä muodostavat ensiluokkaisen pohjan myös tuleville biotalousinvestoinneille.

litepress