Ulkomaisilla yhtiöillä on vahva asema Suomessa

Suomen talouden asteittainen avaaminen 90-luvulta asti on johtanut ulkomaisten yhtiöiden toiminnan kasvuun Suomessa. Nykyään peräti 15-16 prosenttia suomalaisista työntekijöistä työskentelee ulkomaisten yhtiöiden palveluksessa. Jos katsotaan liike-elämän liikevaihtoa niin tämä vastaa noin 20 % kaikkien yhtiöiden liikevaihdosta. Tämä kuitenkin vaihtelee riippuen toimialasta. Työlistäjänä parhaimpia ovat ruotsalaiset yhtiöt, joilla on Suomessa myös merkittävää tuotantoa. Hyvänä esimerkkinä kaivosalan yhtiö Sandvik.

Ulkomaiset yhtiöt ovat erityisen vahvoja toimijoita esimerkiksi kuljetus- ja elintarvike-alalla. Kaupan-ala on toinen hyvä esimerkki, joka todentuu esimerkiksi vierailemalla lähimmässä kauppakeskuksessa, joissa iso osa kaupoista ovat ulkomaisia ketjukauppoja, erityisesti vaatealalla.

Ulkomaalaisten yhtiöiden vaikutusvalta on erityisen kova teknologia-alalla. Suomi on teknologian suurvalta, jonka vuoksi erityisesti yhdysvaltalaiset yhtiöt pyrkivät ostamaan suomalaisia teknologian alan yhtiöitä. Tästä johtuen moni kasvuyritys myydään hyvin usein Suomessa ulkomaille. Raskas teollisuus on perinteisesti ollut historiallisista syistä suomalaisessa omistuksessa, mutta nykyään ulkomaisten yhtiöiden vaikutus on noussut myös teollisuudessa. Hyvänä esimerkkinä on laivanrakennus. Helsingin telakka on venäläisten omistuksessa ja Turun ja Rauman telakat saksalaisen Meyerin omistuksessa.

Ulkomaisten yhtiöiden vaikutusvalta näkyy Suomessa myös siinä, että hyvin moni niin sanotuista kotimaisista yhtiöistä on todellisuudessa ulkomaisten sijoittajien käsissä. Yhtenä hyvänä esimerkkinä esimerkiksi Nokia, jonka suurin omistaja on yhdysvaltalaiset eläkerahastot. Erilaisten sijoitusrahastojen ja holding-yhtiöiden takia, ulkomaisten yhtiöiden vaikutusvalta on erittäin suurta Suomessa. Suomessa toimii esimerkiksi monia asuntosijoitus-yhtiöitä, jotka sijoittavat erityisesti liikepaikkoihin ja toimistoihin. Tavallisen asunnon myynti houkuttelee kuitenkin nykyisin harvoin edes venäläisiä sijoittajia.

Ulkomaisten yhtiöiden läsnäolo aiheuttaa myös kritiikkiä

Ulkomaisten yhtiöiden vahva asema on myös huolestuttanut monia kansalaisia ja herättänyt paikoin kritiikkiä. Moni Suomessa toimiva monikansallinen yritys välttelee tunnetusti verojen maksamista, sillä siirtohinnoittelun ansioista, ne onnistuvat siirtämään voittojaan ulkomaisiin veroparatiiseihin. Ulkomaisten yritysten panos Suomen taloudessa on monilla sektoreilla hyvin kyseenalainen. Hyvä esimerkki tästä on kaivosteollisuus, joka on käytännössä täysin ulkomaisessa omistuksessa. Tämä on johtanut siihen, että arvokasta malmia kuskataan ulkomaille, eikä jatkojalosteta Suomessa valmiiksi tuotteiksi. Tästä johtuen monet kansalaiset ovat vaatineet kaivoslain päivittämistä nykypäivään, jolloin Suomen kansa pääsee itse hyödyntämään omia arvokkaita luonnonvarojaan.

litepress