Ulkomaisten kauppaketjut ryntäävät Suomen markkinoille

Ulkomaisten kauppaketjut ryntäävät Suomen markkinoille kovalla vauhdilla. Viime aikoina on innokkaasti keskusteltu Suomen talouden elpymisestä, joka tuo mukanaan uusia työpaikkoja. Meriteollisuus, rakennusteollisuus ja pk-yritykset kautta Suomen ovat nostaneet osaltaan Suomen bruttokansantuotetta ja tuoneet mukanaan toivoa ja hyvinvointia. Ulkomaalaisten yritysten into investoida Suomeen on kasvanut vuosi vuodelta. Suomessa jo toimivat ulkomaalaiset yritykset ovat avanneet uusia liikkeitä, ja kokonaan uusien kansainvälisten yritysten lukumäärä Suomessa on lisääntynyt huomattavasti. Uusia yrityksiä on perustettu eniten liike-elämän palveluille, ICT-aloille sekä kauneus-, terveys- ja hyvinvointibisnekseen. Yrityksiä tulee aloille, joissa kauppa käy ja asiakkaita riittää jatkossakin. Urheilu on myös hyvää liiketoimintaa nykyisin. Urheilun ympärille syntyykin usein monenlaista bisnestä, kuten urheilupukineiden ja lisäravinteiden myyntiä.

Yritystoiminnan kannattavuus Suomessa

Useampi yrittäjäksi haluava punnitsee mielessään yritystoiminnan riskit. Halua yritystoimintaan on, mutta yhteiskunta on asettanut yhä enemmän haasteita kaikenkokoisille yrityksille. Yrittäjiä tarvitaan niin pieniin kuntiin kuin suuriin kasvukeskuksiinkin. Yrittäjyys on toimintaa, jota tullaan aina tarvitsemaan ja jolla moni jo nykyään Suomessa itsensä elättää. Suomessa on yrittäjäksi helppo tulla, mutta yritysten jatkuvuutta ei voi kukaan taata. Ulkomaalaiset merkkiketjut ja esimerkiksi hoiva-alan yritykset ovat olleet jo vuosia Suomessa ja uusia toimipisteitä perustetaan jatkuvasti useammalle paikkakunnalle. Hoiva-alan yritykset vastaavatkin monella paikkakunnalla vanhustenhuollon ongelmiin, kun päteviä osaajia ja hoitopaikkoja ei Suomessa ole tarpeeksi tarjolla. Pienyritykset ovat vuosia toimineet Suomessa ja vuosittain uusia yrityksiä syntyy alalle kuin alalle. Ulkomaiset yritykset ovat kiinnostuneita Suomen markkinoista, ja myös Suomeen tulleista pakolaisista osa haluaa aloittaa yritystoiminnan Suomessa.

Harrastuksesta hyvä bisnes

On ihmisiä, jotka suunnittelevat yritystoimintaa harrastuksen ympärille tai sitä sivuten. Saatat esimerkiksi olla kiinnostunut jostakin asiasta, jonka parissa viihdyt ja haluat tehdä työtä. Yritystoiminta on nykyään tehty helpoksi, ja useammalla alalla puhutaan niin sanotusta kevytyrittäjyydestä. Kevyttä yrittäjän työ ei kuitenkaan koskaan ole, ainakaan jos sitä päätyökseen tekee. Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan yleensä freelancerin työtä, ei varsinaista yrittäjyyttä. Liikunta on bisnestä, kauneus on bisnestä, hoiva-ala on bisnestä, urheilu on bisnestä, eläinruokateollisuus ja monet palvelut ovat bisnestä – ei siis ihme, että yrittäjäksi halutaan. Työttömyyden aikoina on mukavaa, että ulkomaiset ketjut investoivat Suomeen. Suomelle sellainen tietää hyvinvointia ja työpaikkoja. Kilpailu taas alentaa hintoja. Seurauksena kuluttajat ostavat ja kauppa käy entistä vilkkaammin.

 

litepress